Att träna eller idrotta har många positiva effekter på kroppen och hälsan. En av de få negativa effekterna är ökad risk för skador. Genom att utsätta kroppen för en ökad belastning ökar även risken för att något ska gå sönder. Med tiden (om tillräcklig återhämtning sker) anpassar sig dock kroppen och vi blir mer anpassade till den aktivitet vi utför. Några av de anpassningar som kan ske är en ökad syreupptagningsförmåga och en ökad bentäthet. I det akuta skedet när kroppen utsätts för en ovan belastning finns det dock en ökad risk att något ska hända. Det sker årligen flera fall av hjärtstopp under idrottslopp där många pressar sig själva mer än de kanske brukar göra. Under en idrottsprestation sker en ökad belastning på hjärtat på grund av den extra mängd syre som musklerna behöver för att utföra prestationen. Därför ökar risken för ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Viktigt att vara medveten om är att den totala risken om man räknar in den tid som personen inte tränar, minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom genom fysisk aktivitet.

I en intressant studie gjord på Vasaloppsdeltagare undersökte man om det fanns någon skillnad i livslängd mellan de som någon gång åker Vasaloppet jämfört med dem som aldrig åker det. Det man fann var att livslängden ökade signifikant för de som någon gång i sina liv väljer att åka Vasaloppet. Just under själva Vasaloppet är risken högre att dö för deltagarna men genom att vara fysiskt aktiva är den totala risken mindre att dö i hjärtstopp.

Det här gäller inte enbart män utan även kvinnor men eftersom mansmottagningen handlar om män har vi valt att fokusera på dem i artiklarna.

Flera annordnare av idrottstävlingar är numera medvetna om den ökade risken som existerar och har därför valt att anlita sjukvårdare och hyra in hjärtstartare till aktiviteterna, läs mer här. Det finns flera människor som just har blivit räddade av hjärt-lungräddning och hjärtstartare under idrottande.

Det fascinerande är att en stor del av de som överlever ett hjärtstopp gör det med en så pass god återhämtning att de kan fortsätta med sitt arbete och vardag i stort sett som vanligt. Några vanliga problem som den drabbade kan få är problem med minnet och hantera flera saker samtidigt. Det kan därför krävas en anpassning av arbetsmängden och andra sysslor. Det är viktigt familj och vänner är medvetna om detta och kan hjälpa till att stötta vid olika tillfällen. Det kan vara svårt att acceptera att allt inte är som vanligt igen och att man inte kan göra allt som man kunnat förut men med tiden brukar det bli bättre och ens normala förmåga kommer tillbaka.