Ett PSA-prov mäter värdet för ett ämne som kommer från prostatan och som kan visa om du har någon sjukdom i prostatan. Värdet stiger nämligen både vid godartade sjukdomar och prostatacancer. I en del regioner erbjuds män över 50 år att regelbundet testa sig för prostatacancer, precis så som kvinnor gör med cellprov och mammografi. Ett PSA-prov kan tas av olika anledningar och du kan även beställa den här typen av prov online mot en kostnad. Provet är ett blodprov och tas sedan på närmsta klinik.

Vem brukar erbjudas PSA prov på sjukhuset?

Det finns olika anledningar som kan leda till att du erbjuds ett PSA-prov. Om du uppvisar symtom som tyder på prostatacancer eller om läkaren upptäckt en förändring på din prostata kan du få lämna ett sådant prov. De som har eller har haft prostatacancer kan också erbjudas det här provet för att se hur behandlingen påverkar sjukdomen eller om den är på väg tillbaka. Du som har en ärftlig risk för prostatacancer kan också erbjudas ett PSA-prov för att kontrollera ditt värde.

För- och nackdelar med PSA-prov

Fördelarna är många med ett PSA prov, både när du har och inte har symtom. Det kan hjälpa dig att upptäcka prostatacancer i tid och därmed kunna få behandling snabbt. Då kan du bli av med sjukdomen innan den sprids, vilket alltid är en fördel. En nackdel kan vara att du mår dåligt av behandlingen mot cancern och att den kanske inte hade utvecklats till allvarlig sjukdom någon gång, dock är det ändå alltid bättre att ta det säkra före det osäkra eftersom cancer är en så förrädisk sjukdom.