Om den lämnas okontrollerad kan diabetes skada blodkärlen i hela kroppen. Detta kan leda till dålig cirkulation och dålig läkning. Eftersom dessa områden är långt från hjärtat är de mer mottagliga för skador och infektioner. Dessa effekter är särskilt farliga för fingrar och tår, såväl som för ben och fötter. Om dessa områden inte får ordentlig vård kan tillståndet leda till amputation. Men med rätt behandling och övervakning kan diabetes hanteras.

Det finns två typer av diabetes: typ 1 och typ 2. Varje typ ger olika symtom. Typ 1-diabetes innebär en oförmåga att producera insulin, det hormon som hjälper kroppen att ta upp mat och omvandla den till energi. Insulin öppnar upp cellväggen för att släppa in glukos i kroppens celler, som sedan använder det för energi. Typ 2-diabetes uppstår när bukspottkörteln inte kan producera tillräckligt med insulin. Som ett resultat blir glukos kvar i blodomloppet istället för att flytta in i cellerna. När detta händer stiger blodsockernivån, vilket leder till symtom och möjliga komplikationer.

Vad är diabetes? I sin enklaste form är diabetes ett tillstånd där kroppens glukosnivåer stiger till farligt höga nivåer. Blodsocker är kroppens primära energikälla. När den är förhöjd frisätter bukspottkörteln insulin för att hjälpa glukosen att komma in i cellerna. När bukspottkörteln inte producerar insulin eller använder det på rätt sätt, stannar glukos i blodet. Om diabetes inte diagnostiseras tidigt kan det leda till ett livshotande tillstånd.

Flera typer av diabetes orsakas av en felfunktion i bukspottkörteln. Vissa kvinnor har typ 2-diabetes medan andra kanske inte. Graviditetsdiabetes, ett tillstånd där graviditet ökar insulinnivåerna under graviditeten, förekommer hos cirka en procent av gravida kvinnor. Även om graviditetsdiabetes inte är ett allvarligt tillstånd är det fortfarande farligt för barnets hälsa. Barnet kanske inte föds friskt och kan uppleva en hög risk för fetma senare i livet. I sällsynta fall finns det en annan typ, känd som diabetes insipidus, som är relaterad till graviditet men skiljer sig från diabetes mellitus. Även om diabetes orsakas av höga glukosnivåer i blodet, har varje typ sina egna symtom. Det kan orsaka komplikationer och leda till hjärtsjukdomar, domningar, stickningar och njur- eller ögonskador.

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, och forskarna vet inte varför människor skulle välja att attackera sina egna kroppar. Däremot kan den underliggande genetiken för diabetes spela en roll i sjukdomen. Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som ofta uppträder efter år av förhöjt blodsocker. Medan patienter med typ 1-diabetes ofta är omedvetna om sitt tillstånd, har de vanligtvis symtom på komplikationer när sjukdomen diagnostiseras. Det är viktigt att hålla reda på dina blodsockernivåer för att förebygga och hantera komplikationer.

Typ 2-diabetes förekommer vanligtvis hos överviktiga eller feta personer över 40 år, men det blir allt vanligare bland yngre människor och ungdomar. Det utvecklas vanligtvis som ett resultat av genetiska och miljömässiga faktorer. Människor som är överviktiga eller saknar fysisk aktivitet är mer benägna att utveckla diabetes. Bland indianer och afroamerikaner är diabetes vanligare än typ 1 i dessa grupper. Vissa personer med diabetes kan ha båda typerna av diabetes. Testosteronbrist förekommer i större utsträckning hos män med typ 2-diabetes, jämför med män som inte har diabetes. Däremot har behandling med testosteron inte entydigt visat att blodsocker, blodtryck eller blodfettsstörningar förbättras.Trots de olika typerna kan båda typerna ärvas.