Medicin är medicinsk vetenskap, konst och disciplin att behandla en patient med allopati och ta hand om sin sjukdom, diagnos, förebyggande, terapi palliativ vård. Medicin omfattar olika medicinska metoder specialiserade för att hålla och återställa fysisk hälsa genom förebyggande och terapeutisk behandling av sjukdom eller skada. En läkare av medicin, (MD), som specialiserat sig på ett specifikt läkemedelsområde, måste vara licensierad av lämpligt tillsynsorgan i sitt tillstånd för att utöva medicin. En MD-licens baseras på arten och omfattningen av hans medicinska praxis, framgångsgraden inom hans medicinska område och arten och kvaliteten på de medicinska tjänster han tillhandahåller.

I Sverige har medicinen utvecklats under århundraden från ett antal nystartade idéer. En sådan idé var att sjukdomar orsakades av minimal obalans av kemikalier i människokroppen; Läkemedlet bör därför i första hand syfta till att återhämta sig från dessa kemiska obalanser. En annan, något mindre känd, tanken var att sjukdom var resultatet av ackumulering av för många toxiner i kroppen. Hjärtat, till exempel, ansågs vara ett stort organ som ansvarar för ackumulering av toxiner, och därför sågs behandling av hjärtsjukdomar som en viktig aspekt av medicinsk praxis. Dessutom ansåg teorin om modern medicin att sjukdom orsakades av en inflammatorisk miljö som kunde avhjälpas av antibiotika. För att illustrera hur viktig inflammationens roll var, skulle läkare ofta rekommendera att deras patienter tar en medicin för att lindra smärta och en annan för att stoppa inflammation, med förväntan att detta skulle rensa upp kroppen och förhindra framtida sjukdom.

Modern medicin utvecklade en ny förståelse av sjukdomar som orsakas av patogener och deras invasion av kroppen, med betoning på att sjukdom var en orsak till en individs sårbarhet för dessa patogener. Följaktligen ansågs de viktigaste läkemedlen ha en roll i kampen mot sjukdomar och hjälpa individer att upprätthålla ett hälsosamt immunförsvar. Detta ledde till utveckling av antigener och vacciner, två primära läkemedel som används i dagens medicinska praxis.

Utvecklingen av viktiga läkemedel var inte begränsad till utvecklingsländerna. Faktum är att ökningen av läkemedelstillverkningen innebar att alla delar av världen hade tillgång till grundläggande läkemedel, vilket resulterade i en utbredd användning av antibiotika över hela världen. På 1900-talet fanns det ett stort intresse för utvecklingsländerna och många läkemedelsföretag började experimentera med att producera vacciner och andra viktiga läkemedel. Resultaten av dessa ansträngningar resulterade i stora förbättringar i behandlingen av sjukdomar och gjorde det möjligt för många människor att leva ett hälsosamt och produktivt liv. Tyvärr var omfattningen av forskningen om viktiga läkemedel kraftigt begränsad eftersom tillgången till finansiering var svår i många länder. Denna begränsade forskning resulterade i produktion av läkemedel av dålig kvalitet som ofta lämnade många patienter desperata efter botemedel.

Lyckligtvis finns nu nya läkemedel tillgängliga för de vanligaste sjukdomarna som påverkar miljontals människor. Nya läkemedel är dock fortfarande dyra, vilket gör att många människor vänder sig till alternativa behandlingsmetoder inklusive kompletterande medicin. Kompletterande läkemedel försöker öka effektiviteten hos befintliga läkemedel med hjälp av tekniker som naturopati, homeopati, akupunktur och örtmedicin. Många patienter i utvecklingsländerna har dragit nytta av dessa metoder, vilket gör det möjligt för dem att dra nytta av nya läkemedel eller få behandling för befintliga tillstånd till mycket lägre kostnader.

Även om ovanstående exempel på medicin kommer från olika delar av världen, visar de alla hur utvecklingen av nya läkemedel kan vara en fördel för mänskligheten. Oavsett om vi väljer att behandla en sjukdom med ett läkemedel eller med en annan form av behandling har vi ett ansvar att göra vårt bästa för dem som lider av sjukdom. De stigande kostnaderna för hälso- och sjukvården innebär att många helt enkelt inte har råd att betala för nödvändiga behandlingar. Som ett resultat vänder sig fler människor mot alternativa former av medicin. Även om traditionella läkemedel alltid kommer att förbli viktiga, kommer de nya läkemedel som utvecklas att ge oss bättre alternativ för att bekämpa sjukdomar.