Hälsa är A och O för att anställda ska kunna prestera på jobbet. Men för bara 10–15 år sedan var det få företag som tog tag i hälsofrågorna internt. Idag ser det tack och lov annorlunda ut. Fler och fler företag inser att de måste prioritera att värna om sin personals välmående för att företaget ska nå framgångar och för att de anställda ska vilja vara kvar på företaget. Yngre personer kommer idag ut senare i arbetslivet än tidigare och fler och fler jobbar väldigt långt upp i åldrarna. Med andra ord kommer det vara viktigt med fler som kan och vill jobba även på ålderns höst.

En god arbetsmiljö

Alla har rätt till en god arbetsmiljö där man mår bra och har en hälsosam arbetsbelastning. För dig som anställd ska en arbetsplats kännas trygg, omhändertagande och uppmuntra till att du tar hand om din egen hälsa. Det långa arbetslivet gör att dessa punkter är viktigare än tidigare. Alla arbetstagare ska verka i en miljö som inte uppmanar till stress i ohälsosam mängd. Därför är allt ifrån ergonomi till psykiskt välbefinnande högst relevanta frågor på varje arbetsplats idag. Överbelastningsskador på grund av monotona arbetspositioner och stress i samband med hög arbetsbelastning är bland de absolut vanligaste anledningarna till sjukskrivning i dagens samhälle.

Företagshälsovård bidrar till framgång och hälsa

Forskningen är tydlig vad gäller fysisk aktivitet och goda arbetsförhållanden – folk mår bättre och presterar bättre. Båda dessa saker leder i slutändan till att företag vars anställda mår bra blir mer framgångsrika. Människor måste må bra för att prestera bra i längden. Tidigare har det i Sverige endast varit fokus på kompetenser kopplat till arbetet, men nu ser vi alltså en ändrad trend. Fler och fler företag inför generösa friskvårdsbidrag och höj- och sänkbara bord är idag standard på de flesta stora kontor. Företagshälsovård behövs inte bara för de anställda – utan även för företagen. Tar du hand om din personal tar de hand om ditt företag.