Fysiskt våld

 • Psykiskt våld
 • Sexuellt våld
 • Materiellt våld
 • Ekonomiskt våld
 • Latent våld
 • Motvåld 

  Det är viktigt att använda ordet ”våld” av flera skäl.

  Att inte använda ordet ”våld” innebär att osynliggöra våldet och därmed lägga grunden även för nästa våldshändelse.  Det är att låta andra saker bli viktigare, att ge intrycket att inte våldet i sig är viktigt nog.

  Att å andra sidan använda ordet ”våld” är att fokusera på det som bekymrar mannen – och kvinnan. Det är våldet som har ställt till det, och det är våldet som behöver förändras. Och som kan förändras.

  Det farliga är inte att tala om våld, det är farligt att inte tala om våld.

  Mansmottagningens erfarenhet är att det är mycket tacksamt och fruktbart att så tydligt fokusera på våld. Det är inte farligt eller avskräckande, det är konkret och tacksamt. Man har lärt sig att på Mansmottagningen så går det att prata om våld.