Varför är företagshälsovård viktigt?

Hälsa är A och O för att anställda ska kunna prestera på jobbet. Men för bara 10–15 år sedan var det få företag som tog tag i hälsofrågorna internt. Idag ser det tack och lov annorlunda ut. Fler och fler företag inser att de måste prioritera att värna om sin personals välmående för att företaget…


Ultraljudsundersökning

Många förknippar en ultraljudsundersökning med en graviditet och för många är det också den enda gången de kommer i kontakt med begreppet. Inom vården används en ultraljudsundersökning inom flera områden för att upptäcka avvikelser eller sjukdomar. Man använder sig av olika sorters ultraljudsinstrument och ett av de välkända märkena är Allytec. Med ultraljud kan man…


Hjärtstopp hos män som idrottar

Att träna eller idrotta har många positiva effekter på kroppen och hälsan. En av de få negativa effekterna är ökad risk för skador. Genom att utsätta kroppen för en ökad belastning ökar även risken för att något ska gå sönder. Med tiden (om tillräcklig återhämtning sker) anpassar sig dock kroppen och vi blir mer anpassade…


Mansmottagningen

Mansmottagningen mot våld i Uppsala – MVU inriktar sitt arbete på att möta män där hot och våld i någon form har ställt till med problem för mannen eller hans omgivning. Det kan vara mycket våld, det kan vara lite våld, det kan vara risk för våld. Det kan vara gammalt våld och det kan vara…